met@med.u-szeged.hu | +36 (62) 545-792

Szent-Györgyi Albert 1931-ben kelt toborzó levele

Mélyen Tisztelt Barátom!

Szent-Györgyi AlbertA tavalyi év nyarán a Minnekahda fedélzetén a bostoni élettani kongresszusra utazó honfitársaink elhatározták egy "Magyar Physiológus Társaság" felállítását. Egyben azon kívánságuknak adtak kifejezést, hogy az előzetes szervező munkát én válaljam magamra. A körülmények sajnos csak most tették számomra lehetővé, hogy e kívánságnak eleget tegyek s megkísértsem a társaság első alakuló gyűlésének előkészítését.
Azon tiszteletteljes kérelemmel fordulok Hozzád, méltóztass velem tudatni, hogy az intézetedben dolgozó orvosi vagy természettudományi végzettségű kollégák közül kik azok, akik a társaság tagjai közé előreláthatólag belépni kívánnának.
Szíves fáradozásodért és jóakaratu támogatásodért előre is hálás köszönetet mondva, kiváló tisztelettel köszönt

Igaz híved

Dr. Szent-Györgyi Albert, egy. nyil. r. tanár
a szegedi orvosi vegytani intézet igazgatója.

toborzolevel
Szent-Györgyi Albert 1931-ben kelt, eredeti toborzó levele

Nyomtatás